Home

HIDS WERKEN AAN WERK

Ieder mens heeft recht op arbeid, in welke vorm dan ook, en ieder mens kan iets! Met deze feiten in het vizier zet HIDS werkgelegenheidsprojecten op. Projecten op eigen initiatief. de projecten worden ontwikkeld via een bedrijfsmatige aanpak, vormen geen bedreiging voor reguliere werkgelegenheid, en streven naar economische zelfstandigheid.

De laatste jaren zijn veel mensen vanuit een uitkeringssituatie begeleid naar werk. Dit betekent dat de groep die overblijft veelal bestaat uit personen die moeilijk tot zeer moeilijk werk kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Zij maken vaak al jarenlang gebruik van een uitkering, en kennen veel problemen. Schulden, verslaving, detentie, of psychische en/of fysieke beperkingen, maar ook gebrek aan scholing en werkervaring, of scholing en werkervaring die niet meer aansluit bij de huidige vraag op de arbeidsmarkt. Hierdoor is de stap naar een reguliere baan vaak te groot.

Voor deze mensen zet HIDS werkprojecten op. In een beschermde en veilige omgeving kunnen ze weer dagritme en werkervaring opdoen. In combinatie met intensieve individuele begeleiding van de werkleiders van HIDS, soms aangevuld met scholing, worden de belemmeringen om weer te participeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij, weggenomen.

Directe aanleiding voor de start van HIDS was de behoefte aan werkplekken  voor Dak- en Thuislozen uit Amsterdam. Voor een groot deel van de kandidaten proberen we een reguliere werkplek te vinden, maar voor een ander deel is regulier werk nog net een stap te ver. Voor deze groep is HIDS opgezet. Kandidaten uit de gemeente Amsterdam kunnen hier op een dagbestedingplek hun arbeidsritme trainen.

Het belangrijkste doel is dat alle kandidaat uiteindelijk uitstromen naar de arbeidsmarkt, door middel van een arbeidsovereenkomst bij een reguliere werkgever, waarna zij hun leven uitkeringsonafhankelijk verder kunnen opbouwen.

Wie kunnen aangemeld worden bij HIDS;

  • Cliënten uit de Dak en –Thuislozentrajecten  te Amsterdam met een CIZ indicatie vanuit de awbz

HIDS heeft reeds een samenwerking met:

  • HVO Querido
  • Leger Des Heils Amsterdam
  • Stichting de Volksbond/stichting Streetcornerwork
 

Wat doen we?

Heerlijk even schilderen, of gewoon wat tekenen, of hele schilderijen maken. Geheel op eigen initiatief.
Sinds 1 april 2014 heeft HIDS een kleine productiehal, de ruimte is genoeg voor 20 personen om dagelijks de werkzaamheden uit te oefenen die door de aanbieder geleverd wordt.

Contact

Telefoon:

020 - 752 25 38

Adres:

Kuiperbergweg 14-b
1101AG Amsterdam